post

ساخت مخزن ۱۰۰هزارلیتری–شرکت شهرکهای صنعتی

مخزن
شرکت شهرکهای صنعتی
محل نصب :یاسوج شهرک صنعتی شماره ۳
وزن :۱۷۵۰۰تن(۱۰۰هزارلیتری)
سازه از نوع پیچ و مهره ای
جوشکاری از نوع co2 و برق
زمان ساخت :۱۰

post

اسکلت پیچ و مهره ای –گروه مهندسی شهدای خلیج فارس–بیمارستان حضرت قائم(عج)

اسکلت پیچ و مهره ای
گروه مهندسي صافات
محل نصب :بوشهر-بیمارستان قائم(عج)
وزن :۸۵۰تن
سازه از نوع پیچ و مهره ای
جوشکاری از نوع co2 و جوش زیرپودری
زمان ساخت :۴ماه