post

اسکلت پیچ و مهره ای -شرکت مولیان

  • وزن:۷۰تن

  • سازه از نوع اتصالات پیچ و مهره ای مفصلی گیردار

  • جوشکاری از نوعCO2 و زیر پودری

  • مدت زمان ساخت:۲۰روز

  • محل پروژه:یاسوج-مهریان

  • Slide2200r
  • photo_2018-06-17_16-30-07photo_2018-06-17_16-33-38