post

اسکلت ساختمان کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد

 

وزن ساز ۱۲۰  تن

سازه از نوع اسکلت جوشی با اتصالات مفصلی وگیردار

ستونها به شکل BOX و تیرهای اصلی به شکلi

جوشکاری در کارگاه از نوع جوش co2و زیر پودری

مدت زمان ساخت۴۰ روز

 

emdad

post

اسکلت ساختمان فرمانداری لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد

وزن سازه ۱۵۰ تن

سازه از نوع پیچ و مهره ای با اتصالات صلب به شکل فلنجی

ستونها به شکل BOX و تیرهای اصلی به شکل i (تیر ورق)

جوشکاری انجام گرفته از نوع جوش co2 و زیر پودری

مدت زمان ساخت ۲۸ روز

 

lende

post

اسکلت ساختمان تیراندازی شهرداری شیراز

وزن سازه ۳۰۰تن

سازه از نوع اسکلت جوشی با اتصالات مفصلی و گیردار

ستونها به شکل تیرآهن دوبل و تیرهای اصلی به شکلi و فرپا

جوشکاری کارگاه از نوع جوشco2و زیرپودری

مدت زمان ساخت۴۵ روز

 

 

salon-tirandaazi