مقالات

post

مزایای اسکلت های پیچ و مهره ای نسبت به اسکلت های بتنی و جوشی

با گذشت زمان از پیدایش اسکلت در اجرای ساختمان ها هموراه علم مهندسی درگیر تحولات و پیشرفتهای بسیاری بوده است .به اقتضای شرایط در دوره های مختلف زمانی نوع و جنس مصالح ساختمانها (اعم از مسکونی –تجاری-اداری-نظامی و…) دست خوش تغییرات فراورانی گردیده است . ساختمانهای با اسکلت پیچ و مهره ای از جمله این…