تصاویر مجتمع تولیدی و سالن های تولید

مجتمع تولیدی صنعتی سادات یاسوج با مساحتی در حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع و ظرفیت ساخت ماهانه در هر شیفت حدود ۵۰۰ تن یکی از بزرگترین و قدیمی ترین شرکتهای ساخت سازه های فلزی در جنوب کشور می باشد.