وزن سازه ۱۰۰ تن

سازه پیچ و مهره ای با اتصالات گیردار درختی

محل نصب: شهرستان فسا

مدت زمان ساخت سازه: ۱۷ روز

 

 

اسکلت پیچ و مهره ای فسا